Lời khen tặng dành cho cuốn sách “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp theo định hướng dữ liệu”

chuyển đổi số theo định hướng dữ liệu

“Caroline Carruthers và Peter Jackson là những tác giả xuất sắc trong việc định hướng quá trình chuyển đổi dữ liệu thô trở thành những thông tin ý nghĩa, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Đây thực sự là một cuốn cẩm nang vô cùng dễ hiểu và đầy tính ứng dụng giúp …

Data literacy — Hiểu biết dữ liệu là gì?

chuyển đổi số theo định hướng dữ liệu

Bài viết này được trích từ cuốn sách: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp theo định hướng dữ liệu. Thế nào là hiểu biết về dữ liệu? Do phạm vi rộng mà nó bao quát trên toàn bộ tháp, rất khó để diễn giải chính xác chỉ trong một câu. Đối với chuyên gia dữ liệu, …

ĐỪNG KHỞI NGHIỆP TỪ CON SỐ KHÔNG

Đây là chương 1 của cuốn sách BUY THEN BUILD, đang được anh Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform dịch, sẽ ra mắt bản dịch tiếng Việt trong năm 2020. “Nó kết thúc rồi.” John là cựu giám đốc quản lý sản phẩm tại Microsoft Services. Hiện nay, ông là CEO của một công ty …

TOẠ ĐÀM “TÌNH HÌNH KINH TẾ NỀN TẢNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ THẢO LUẬN”

Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách tổ chức Tọa đàm: “Tình hình Kinh tế Nền tảng tại Việt Nam hiện nay: Thực trạng và Thảo luận” nhằm thảo luận và đưa ra những góc nhìn thực trạng về nền kinh tế số tại Việt Nam. Hãy cùng lắng nghe những phần trình bày …