Digital Transformation Talks: SỨC MẠNH CỦA DỮ LIỆU TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đây là buổi event được tổ chức bởi WeTransform.vn

Nội dung chương trình:

  1. Thực tiễn triển khai CHUYỂN ĐỔI SỐ ở một số doanh nghiệp
  2. Vai trò của DỮ LIỆU trong CHUYỂN ĐỔI SỐ
  3. Giới thiệu 1 vài câu chuyện chuyển đổi số từ cuốn sách mới nhất của WeTransform: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG DỮ LIỆU
  4. Hỏi đáp giữa khán giả và khách mời
  5. Networking

Những speaker tại chương trình:

  1. CEO của một công ty về IoT (Internet of thing)
  2. Country Manager của một nền tảng giao nhận theo yêu cầu (Platform of on-demand delivery)
  3. Huỳnh Hữu Tài – Founder at WeTransform
  4. To be updated

Thời gian: 18:30 – 21:30, tháng 4-2020 (will be updated)
Địa điểm: Phòng Hub Cafe, Saigon Innovation Hub, 273 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh.

Tìm hiểu thêm về cuốn sách này “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG DỮ LIỆU” tại đây: http://wetransform.vn/DX

Leave a Reply