AI Transformation Playbook — phiên bản tiếng Việt

Đây là cuốn playbook được viết bởi Andrew Ng.

Andrew Ng, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo đã rời khỏi Baidu để tiếp tục cuộc hành trình đưa AI vượt ra ngoài tầm lĩnh vực công nghệ.

Nổi tiếng với việc giảng dạy machine learning tại ĐH Stanford, thành lập nền tảng học trực tuyến phổ biến Coursera cũng như nắm giữ vị trí lãnh đạo dự án Google Brain, Andrew Ng trước nay vẫn luôn được giới phát triển AI vô cùng kính nể. Một trong những đóng góp tiêu biểu của ông là mạng thần kinh nhân tạo sử dụng các thuật toán deep learning để nhận diện các khái niệm phức tạp, chẳng hạn như mèo, chỉ bằng việc xem các video Youtube mà không cần được dạy đâu là mèo. Công nghệ này sau đó đã được sử dụng vào hệ thống nhận diện giọng nói trên hệ điều hành Android.

Leave a Reply