Trải nghiệm với sách ebook của WeTransform

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm về cuốn sách chuẩn bị được ra mắt đọc giả, chúng tôi cung cấp bản ebook để độc giả tìm hiểu trước về nội dung của cuốn sách.

1. Thực thi tinh gọn


Lean Execution.pdf by Huynh Huu Tai

Đăng ký nhận sách ebook tại đây:

2. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM: những bài học quý giá từ thung lũng SILICON

Đăng ký nhận sách ebook tại đây:

3. Tự học lập trình Scratch dành cho trẻ em

Đăng ký nhận sách ebook tại đây:

4. Kỹ năng NHẬN THỨC LẠI VẤN ĐỀ

Đăng ký nhận 2 chương đầu của sách ebook tại đây:

5. Xây dựng doanh nghiệp Agile

Đăng ký nhận 2 chương đầu của sách ebook tại đây: