Trải nghiệm với sách ebook của WeTransform

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm về cuốn sách mà độc giả đang xem xét để mua, chúng tôi cung cấp bản ebook để độc giả tìm hiểu trước về nội dung của cuốn sách.

Bên dưới là bản ebook của cuốn sách “Ứng dụng TRÍ TUỆ NHÂN TẠO để dẫn đầu“, mời độc giả tham khảo!

Độc giả mua sách giấy TẠI ĐÂY!

Bên dưới là bản ebook của cuốn sách “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG DỮ LIỆU“, mời độc giả tham khảo!

Độc giả đặt trước sách TẠI ĐÂY!

Bên dưới là bản ebook của cuốn sách “BUY THEN BUILD-KHỞI NGHIỆP BẰNG CÁCH MUA LẠI“, mời độc giả tham khảo!

Độc giả đặt trước sách TẠI ĐÂY!

Bên dưới là bản ebook của cuốn sách “Crowdstorm – Huy động nguồn lực cộng đồng“, mời độc giả tham khảo!

Độc giả đặt trước sách TẠI ĐÂY!

Bên dưới là bản ebook của cuốn sách “Tự học lập trình qua các ví dụ với Scratch 3.0“, mời độc giả tham khảo!

[issuupress viewer="mini" titlebar="false" vmode="" ctitle="Pick a PDF file to read" height="240" bgcolor="FFFFFF"]