MoMo: câu chuyện ứng dụng TRÍ TUỆ NHÂN TẠO vào doanh nghiệp

Cuốn sách “Ứng dụng TRÍ TUỆ NHÂN TẠO để dẫn đầu” do WeTransform dịch và phát hành, đã cho bạn biết được câu chuyện ứng dụng AI trên thế giới.

Còn video dưới đây sẽ cho bạn biết được câu chuyện ứng dụng AI ở Việt Nam, cụ thể là công ty MoMo. Cùng WeTransform xem video này nhé!

Leave a Reply