Online Test – Trắc nghiệm online

Nhằm hỗ trợ độc giả ôn lại những kiến thức đã đọc trong những cuốn sách chúng tôi đã dịch, chúng tôi đã soạn ra bộ câu hỏi này. Hi vọng những bài trắc nghiệm online này sẽ mang lại nhiều giá trị cho bạn đọc.

 1. Bài test cơ bản về Thiết kế giải pháp giá trị (Value Proposition Design), tham gia bài test tại đây: https://wetransform.vn/vpdquiz/
 2. Bài test cơ bản về Tư duy thiết kế (Design Thinking), tham gia bài test tại đây: http://wetransform.vn/designthinkingquiz
 3. Bài test nâng cao về Tư duy thiết kế (Design Thinking), tham gia bài test tại đây: https://wetransform.vn/designthinkingadvancequiz/
 4. Bài test cơ bản về kỹ năng Giải quyết vấn đề, tham gia bài test tại đây: https://wetransform.vn/reframequiz/
 5. Bài test cơ bản về Nền tảng số (Digital Platform), tham gia bài test tại đây: http://wetransform.vn/platformquiz/
 6. Bài test cơ bản về Digital Transformation (Chuyển Đổi Số), tham gia bài test tại đây: http://wetransform.vn/DXquiz/
 7. Bài test cơ bản về Inbound Marketing, tham gia bài test tại đây: http://wetransform.vn/inboundmarketingquiz/
 8. Bài test cơ bản về Trí Tuệ Nhân Tạo (AI), tham gia bài test tại đây: http://wetransform.vn/aiquiz/
 9. Bài test cơ bản về CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH, tham gia bài test tại đây: http://wetransform.vn/BOSQuiz/
 10. Bài test cơ bản về TĂNG TRƯỞNG THẦN TỐC (BLITZSCALING), tham gia bài test tại đây: http://wetransform.vn/blitzscalingquiz/
 11. Bài test cơ bản về TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG (CUSTOMER EXPERIENCE), tham gia bài test tại đây: http://wetransform.vn/cxquiz/
 12. Bài test cơ bản về CHIẾN LƯỢC DỮ LIỆU (DATA STRATEGY), tham gia bài test tại đây: https://wetransform.vn/dataquiz/
 13. Bài test cơ bản về CHIẾN LƯỢC MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP (M&A), tham gia bài test tại đây: https://wetransform.vn/MAquiz
 14. Bài test cơ bản về AGILE, tham gia bài test tại đây: https://wetransform.vn/agilequiz/