Quiz – Trắc nghiệm

Nhằm hỗ trợ độc giả ôn lại những kiến thức đã đọc trong những cuốn sách chúng tôi đã dịch, chúng tôi đã soạn ra bộ câu hỏi này. Hi vọng những bài test này sẽ mang lại nhiều giá trị cho bạn đọc.

  1. Bài test cơ bản về Platform, tham gia bài test tại đây: http://wetransform.vn/platformquiz/
  2. Bài test cơ bản về Inbound Marketing, tham gia bài test tại đây: http://wetransform.vn/inboundmarketingquiz/
  3. Bài test cơ bản về Trí Tuệ Nhân Tạo (AI), tham gia bài test tại đây: http://wetransform.vn/aiquiz/
  4. Bài test cơ bản về CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH, tham gia bài test tại đây: http://wetransform.vn/BOSQuiz/
  5. Bài test cơ bản về TĂNG TRƯỞNG THẦN TỐC (BLITZSCALING), tham gia bài test tại đây: http://wetransform.vn/blitzscalingquiz/

Hoặc các bạn có thể là bài trắc nghiệm trực tiếp trên trang này.

Bài test cơ bản về Platform

Bài test cơ bản về Inbound Marketing

Bài test cơ bản về Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)

Bài test cơ bản về CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH

Bài test cơ bản về BLITZSCALING – TĂNG TRƯỞNG THẦN TỐC