Report

Chia sẻ đến độc giả những báo cáo chuyên ngành trên thế giới cũng như ở Việt Nam, được các tổ chức có uy tín thực hiện.

  1. BÁO CÁO TĂNG TRƯỞNG ỨNG DỤNG 2021
Báo cáo Tăng trưởng Ứng dụng | Tải về ngay hôm nay | Adjust

Download bản đầy đủ TẠI ĐÂY

2. The 2021 Workplace Learning Report

2021 Workplace Learning Report | LinkedIn Learning

Download bản đầy đủ TẠI ĐÂY

3. Digital Readiness Report

Download bản đầy đủ TẠI ĐÂY

4. Digital in Vietnam 2021

Digital in Vietnam: All the Statistics You Need in 2021 — DataReportal –  Global Digital Insights

5. Q1.2021 Vietnam Startup Report

Download bản đầy đủ TẠI ĐÂY

6.  Báo cáo ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN (L&D) TRONG DOANH NGHIỆP

Download bản đầy đủ TẠI ĐÂY

7. The Top 20 Reasons Startups Fail

Why Startups Fail: Top 20 Reasons l CB Insights

Download bản đầy đủ TẠI ĐÂY

Để nhận những Report mới nhất, vui lòng để lại thông tin như form bên dưới:

Contact Me on Zalo
%d bloggers like this: