FAQ

Những câu hỏi thường gặp từ độc giả.

1.Cho đến thời điểm này, Huỳnh Hữu Tài & WeTransform đã biên dịch bao nhiêu cuốn sách rồi?

Trả lời: chúng tôi đã biên dịch hơn 15 cuốn sách.

2. Ngoài biên dịch và phát hành sách giấy truyền thống, WeTransform còn phát hành những hình thức nào khác?

Trả lời: bên cạnh sách giấy, WeTransform còn phát hành sách điện tử (ebook) trên nền tảng Google Play Books và sách nói (audiobook) trên ứng dụng Voiz FM.

3. WeTransform có hỗ trợ tác giả Việt Nam trong việc xuất bản không?

Trả lời: chúng tôi có dịch vụ tư vấn và kết nối xuất bản cho các tác giả Việt Nam. Một số cuốn sách đã ra mắt độc giả như: Chinh phục cơn hoảng loạn (tác giả: Mã Thanh Danh), Tuyển dụng IT thời đại số (tác giả: Nguyễn Hữu Bình)…

4. WeTransform còn cung cấp những dịch vụ nào khác?

Trả lời: chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo (training). Một số khóa học chúng tôi đang đào tạo: Chiến lược đại dương xanh, Tư Duy Thiết Kế (Design Thinking), Inbound Marketing…