Bài trắc nghiệm cơ bản về CHIẾN LƯỢC DỮ LIỆU

Nhằm giúp bạn ôn lại những kiến thức cơ bản về CHIẾN LƯỢC DỮ LIỆU (Data Strategy), chúng tôi đã soạn ra bài trắc nghiệm này. Hi vọng bài trắc nghiệm này sẽ giúp ích cho bạn trên con đường tìm hiểu và làm việc với lĩnh vực này.
Tìm hiểu thêm về cuốn sách “CHIẾN LƯỢC DỮ LIỆU” trên Tiki: http://bit.ly/chienluocdulieu
Các bạn có thể tìm thấy một số bài trắc nghiệm khác của chúng tôi qua trang web này: http://wetransform.vn/quiz/