Case Study

Nơi chia sẻ những Case Study (câu chuyện thực tế) về các lĩnh vực mà chúng tôi đang theo đuổi: Tư Duy Thiế Kế (Design Thinking), Chiến lược đại dương xanh (Blue Ocean Strategy), Platform (Nền tảng số)…

  1. Case study về ứng dụng Tư duy thiết kế của Facebook cho dự án FACEBOOK TRAVEL

Download đầy đủ case study TẠI ĐÂY.

2. Case Study về ứng dụng Design Thinking: câu chuyện thực tế từ The Good Kitchen

Đăng ký nhận case study từ WeTransform: