[Infographic] Ngân sách dành cho inbound marketing ngày càng tăng

So sánh ngân sách dành cho Inbound Marketing giữa năm 2012 và những năm trước: 47% cao hơn, 42% không đổi, 11% thấp hơn.

Lý do tại sao các công ty gia tăng ngân sách dành cho Inbound Marketing: 54% đã thành công với Inbound, 11% tiết kiệm, 17% thay đổi ban quản trị, 18% lý do khác.

Inbound Marketing định hình lại marketing bằng cách khởi tạo ra những kĩ năng mới mẻ và tập trung vào nhiều lĩnh vực. Các marketing đã đổi thay cách thức làm việc khác hẳn so với 10-20 năm trước: 58% tốn hơn 6h mỗi tuần để vào các trang mạng xã hội một mình, 34% tốn hơn 11h mỗi tuần để vào mạng xã hội.

Tỷ lệ tăng trưởng hằng năm của Social Media là 34% theo các kết quả điều tra chuyên sâu về lĩnh vực Inbound Marketing.

Inbound Marketing phù hợp cho công ty nhỏ. Trung bình các doanh nghiệp nhỏ đầu tư cho Inbound Marketing nhiều hơn các doanh nghiệp lớp. Tỉ lệ % ngân sách đầu tư cho Inbound Marketing vào năm 2012 đối với doanh nghiệp nhỏ (1-5 nhân viên) là 43% và doanh nghiệp lớn (trên 500 nhân viên) là 21%. Bởi vì các doanh nghiệp nhỏ sử dụng nhiều chiến thuật Inbound Marketing hơn.

Phân bổ ngân sách cho các công cụ trong việc tìm kiếm khách hàng của công ty nhỏ, công ty lớn trong các mảng Social Media, SEO, Blogs, Email Marketing thuộc Inbound Marketing và các mảng Trade Shows, Paid Search, Direct Mail, Telemarketing thuộc Outbound Marketing.

Ưu điểm của Inbound Marketing so với Outbound Marketing là tốn ít chi phí nhưng lại được nhiều khách hàng hơn. Không phải khách hàng rẻ, mà vì thật ra họ rất nhiều. Cùng xem sự thành công của Inbound Marketing đã tác động đến khách hàng như thế nào.

– Targeted Landing Page Creation: Doanh nghiệp có hơn 40 trang Landing pages thường có lượt truy cập cao gấp 10 lần các doanh nghiệp chỉ có từ 1-5 trang.

– Facebook Reach: Doanh nghiệp có từ 1000 fans trong fanpage thường có khả năng tìm được khách hàng hơn gấp 12 lần so với những doanh nghiệp chỉ có từ 1-25 fans.

– Twitter Reach: Doanh nghiệp có 1000 follower trong Twitter thường có khả năng tìm ra khách hàng cao gấp 10 lần doanh nghiệp chỉ có 1-5 follower.

– Blog size: Doanh nghiệp có hơn 200 bài viết trên blog có khả năng tìm ra khách hàng cao gấp 3,5 lần các doanh nghiệp chỉ viết khoảng 20 bài. – 3,5 lần.

Ngoài việc tìm ra khách hàng tiềm năng, Inbound Marketing còn giúp chuyển họ thành khách mua hàng/sử dụng dịch vụ với tỉ lệ cao hơn Outbound Marketing. Tỉ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng: SEO 15%, Direct Traffic 15%, Referrals 9%, Paid Search 7%, Social Media 4%, Outbound Marketing 2%.

Nguồn: https://blog-xtraffic.pep.vn/ngan-sach-danh-cho-inbound-marketing-ngay-cang-tang/

Leave a Reply