Giám đốc Dữ liệu (CDO – Chief Data Officer), anh là ai và anh cần phải có những phẩm chất gì?


(Không biết ở các công ty Việt Nam đã có CDO hay chưa!)

Các công ty lớn hơn có thể nhìn thấy được lợi ích khi tuyển dụng một Giám đốc Dữ liệu (CDO – Chief Data Officer), người có thể chịu trách nhiệm về dữ liệu dưới dạng tài sản ở cấp độ công ty. Có vẻ như khá rõ ràng với tôi rằng những vấn đề có tầm quan trọng này – bao gồm cơ hội kinh doanh, tạo doanh thu, an toàn dữ liệu, bảo mật và những thứ khác – thì quá lớn để có thể được thảo luận ở cấp độ C, và do đó bất kỳ công ty hay tổ chức nào đang tham gia vào những dự án dữ liệu nghiêm túc nên có một CDO đứng đầu để chịu trách nhiệm cho tất cả việc này. Trên thực tế, số liệu thống kê của Gartner gần đây cho thấy rằng vào năm 2019, dự đoán sẽ có 90% các tổ chức lớn tuyển CDO. Lý tưởng nhất, một CDO nên có cả nền tảng kỹ thuật và kinh doanh; việc quá tập trung vào kỹ thuật sẽ dẫn đến chú trọng quá nhiều vào các công cụ và chi tiết của dữ liệu, nhưng nếu quá ít thì CDO sẽ không thể giao tiếp hiệu quả với đội nhóm của họ và phần còn lại của ban lãnh đạo. Những phẩm chất và yêu cầu cốt lõi của một CDO giỏi bao gồm:
● Có tầm nhìn ở cấp độ cao
CDO chịu trách nhiệm cho bức tranh toàn cảnh về các độ ưu tiên và chiến lược dữ liệu cho toàn bộ công ty. Theo tôi, điều này có nghĩa là có khả năng đặt ra đúng những câu hỏi cùng với khả năng xác định dữ liệu và các chiến lược cần thiết để trả lời những câu hỏi đó. Một mức độ hiểu biết cao về cả chiến lược dữ liệu và đặc thù kinh doanh của tổ chức là điều bắt buộc.
● Khả năng thực thi
CDO chịu trách nhiệm thực thi chiến lược đó ở mọi cấp độ trong công ty. Điều này đòi hỏi khả năng quản lý những đội ngũ lớn ở các dự án kỹ thuật và xây dựng một đề án kinh doanh xoay quanh các dự án kỹ thuật với nhiều biến số và nhiều sự không chắc chắn.
● Độ chính xác của dữ liệu, bảo mật và quyền riêng tư
CDO cũng là người quyết định cuối cùng trong việc thu thập và duy trì dữ liệu chính xác, đảm bảo cho việc bảo mật dữ liệu, lên kế hoạch và triển khai các chính sách bảo mật dữ liệu. Bởi vì điều này, CDO chính là “luân thường đạo lý” của công ty, trong việc xác định và tuân theo các nguyên tắc chỉ đạo dành cho việc thu thập và sử dụng dữ liệu.
● Xác định những cơ hội kinh doanh
Vì mối quan hệ kỳ lạ của họ với dữ liệu, CDO là người có trách nhiệm cao nhất trong việc xác định các cơ hội kinh doanh được chuyển đổi thông qua dữ liệu. Nói cách khác, CDO sẽ tăng doanh thu hoặc giảm chi phí dựa trên những thông tin đã học tập thông qua các sáng kiến dữ liệu.
● Lãnh đạo văn hóa theo định hướng dữ liệu
CDO cũng phải là “nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn” cho một nền văn hóa theo định hướng dữ liệu trong công ty. Điều này bao gồm việc thuyết phục và kết hợp tất cả mọi người từ cấp điều hành xuống đến các nhân viên tiên phong về tầm quan trọng của dữ liệu, bảo mật và quyền riêng tư, cũng như giá trị kinh doanh của dữ liệu.
● Dữ liệu dưới dạng hàng hóa
Trong nhiều trường hợp, CDO cũng sẽ là người có tầm nhìn chịu trách nhiệm cho việc nhận ra giá trị trong việc tạo ra doanh thu từ dữ liệu của tổ chức.
Đối với các công ty nhỏ hơn, một CDO có khi không cần thiết hoặc có thể cần thiết, trong trường hợp này, một chức năng tương tự sẽ được thực hiện bởi chính nhóm lãnh đạo, có lẽ với sự giúp đỡ của một nhà tư vấn dữ liệu bên ngoài. Dù có hay không có CDO, thì rõ ràng, dữ liệu cần phải là ưu tiên hàng đầu cho mọi doanh nghiệp. Và cũng như với mọi quyết định kinh doanh hoặc quyết định đầu tư quan trọng, tất cả phải được bắt đầu bằng một chiến lược rõ ràng – một lộ trình cho hành trình phía trước.

Huỳnh Hữu Tài

Leave a Reply