Bài trắc nghiệm nâng cao về TƯ DUY THIẾT KẾ (DESIGN THINKING)

Nhằm giúp bạn ôn lại những kiến thức cơ bản về Tư duy thiết kết (Design Thinking), chúng tôi đã soạn ra bài trắc nghiệm này. Hy vọng bài trắc nghiệm này sẽ giúp ích cho bạn trên con đường tìm hiểu và làm việc với lĩnh vực mới mẻ này.

Bạn làm bài quiz tại đây: https://bit.ly/designthinkingadvancequiz