Agile quiz

Nhằm giúp bạn ôn lại những kiến thức cơ bản về Agile, chúng tôi đã soạn ra bài trắc nghiệm này. Hi vọng bài trắc nghiệm này sẽ giúp ích cho bạn trên con đường tìm hiểu và làm việc với lĩnh vực mới mẻ này.

Tham khảo bản dịch tiếng Việt của cuốn sách “The Agile Enterprise“, trên Google Play Books: https://play.google.com/store/books/details?id=px4rEAAAQBAJ

Các bạn có thể tìm thấy một số bài trắc nghiệm khác của chúng tôi qua trang web này: http://wetransform.vn/quiz/

%d