Trắc nghiệm về kỹ năng GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Kỹ năng giải quyết vấn đề được đánh giá là một trong những kỹ năng quan trọng bậc nhất. Khi mà vấn đề ngày càng phức tạp, chúng ta lại cần dùng đến kỹ năng này nhiều hơn, sáng tạo hơn nữa. Bên cạnh đó, kỹ năng nhận thức lại vấn đề (reframe) cũng sẽ giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, triệt để. Kỹ năng này được giới thiệu trong cuốn sách “What’s your problem?“, chúng tôi đang biên dịch cuốn sách này sang tiếng Việt. Bạn đọc có thể đọc trước 3 chương đầu của phiên bản tiếng Việt trên Google Play Books: https://play.google.com/store/books/details?id=JkMlEAAAQBAJ
Cùng làm bài trắc nghiệm để ôn luyện lại kỹ năng quan trọng này.

Contact Me on Zalo
%d bloggers like this: