Trắc nghiệm về kỹ năng GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Kỹ năng giải quyết vấn đề được đánh giá là một trong những kỹ năng quan trọng bậc nhất. Khi mà vấn đề ngày càng phức tạp, chúng ta lại cần dùng đến kỹ năng này nhiều hơn, sáng tạo hơn nữa. Bên cạnh đó, kỹ năng nhận thức lại vấn đề (reframe) cũng sẽ giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, triệt để. Kỹ năng này được giới thiệu trong cuốn sách “What’s your problem?“, chúng tôi đã biên dịch cuốn sách này sang tiếng Việt với tựa đề KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. Cùng làm bài trắc nghiệm để ôn luyện lại kỹ năng quan trọng này.

Làm bài trắc nghiệm tại đây: https://forms.gle/KZq5qqWQoPutUDKy8

WeTransform