PERMA Model – Lý thuyết hạnh phúc – Tâm Lý Học Tích Cực

Tâm lý học tích cực (PERMA) là ngành khoa học nghiên cứu về sự phát triển, hoàn thiện và hạnh phúc của con người. Không đùa đâu. Martin Seligman hiện là giám đốc của Trung Tâm Tâm Lý Học Tích Cực Penn và Giáo Sư Tâm Lý Học Tích Cực Zellerbach tại Đại học Pennsylvania. Khi được bầu làm Chủ Tịch Hiệp Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ vào năm 1998, ông đã phát minh và thúc đẩy ngành khoa học này. Ông là tác giả của rất nhiều cuốn sách về đề tài này.

Lần đầu Seligman tìm hiểu về tâm lý học tích cực là khi ông có cơ hội làm việc với một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới để giúp họ tìm ra những điểm khác biệt giữa những người bán hàng thành công và những người thất bại. Mục đích là để tìm ra cách tuyển dụng tốt hơn.

Nghiên cứu của ông phát hiện ra rằng sự lạc quan là một đặc tính chung của những người bán hàng thành công. Trong một cuốn sách gần đây, Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being (Thăng hoa: Một góc nhìn mới về sự hạnh phúc và thịnh vượng), ông đã chỉ ra 5 trụ cột chính của hạnh phúc, được viết tắt là PERMA:

• Positive emotion – Cảm xúc tích cực
• Engagement – Sự gắn kết
• Relationships – Các mối quan hệ
• Meaning – Ý nghĩa cuộc sống
• Achievement – Thành tích

PERMA là một danh sách gồm năm thành phần, tuy nhiên mỗi người lại có một công thức khác nhau để có một cuộc sống hạnh phúc. Một số người cần tìm được một ý nghĩa cuộc sống lớn lao, trong khi đó một vài người khác lại cần những công việc mang lại sự gắn kết và nuôi dưỡng các mối quan hệ. Một số người được thúc đẩy bởi việc đạt được các thành tích như một cách để hoàn thiện và phát triển bản thân.

Hầu hết các doanh nhân đều là những người theo đuổi thành tích. Nhà tâm lý học Henry Murray đã chỉ ra một đặc điểm mà ông gọi là “nhu cầu cần đạt được một điều gì đó,” mô tả mong muốn của một cá nhân đối với một thành tích. Đó là chuỗi những nỗ lực mãnh liệt, kéo dài và lặp đi lặp lại để hoàn thành một công việc khó khăn và phức tạp. Đối với một số người cầu tiến, thành tích đôi khi còn quan trọng hơn các tưởng thưởng tài chính hay lời khen ngợi và sự công nhận. Phần thưởng tài chính được xem như một thước đo của sự thành công, nhưng nó không phải là tất cả. “Những người có thành tích xuất sắc” là những người được thúc đẩy gần như hoàn toàn bởi sự thỏa mãn cá nhân khi hoàn thành một mục tiêu khó.

Vì vậy, có thể thấy rằng thành tích chính là điều cần thiết đối với các doanh nhân để giúp họ trở nên hoàn thiện nhất và là phiên bản tốt nhất của chính họ. Thành tích chính là điều tạo nên động lực, sự cam kết và sự bền bỉ của chúng ta. Định hướng thành tích là một đặc điểm tốt mà một doanh nhân nên có. Nếu nó không đúng với bạn, hãy nhìn nhận lại lý do vì sao bạn muốn điều hành một doanh nghiệp.

Chúng ta đã đề cập đến tầm quan trọng của tư duy phát triển như một nhân tố thúc đẩy thành công, nhưng việc hiểu được PERMA sẽ giúp bạn nhận ra những gì mình cần tập trung.
Là một CEO, hãy thận trọng, tháo vát và kiên trì. Đây là những năng lực của các doanh nhân thành công trên thế giới.

Bài viết được trích từ cuốn sách CHIẾN LƯỢC MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP được WeTransform biên dịch và phát hành:

Google Play Books: https://play.google.com/store/books/details?id=_ubWDwAAQBAJ
Amazon Kindle: https://www.amazon.com/dp/B0871W9SN4

Leave a Reply

WeTransform