Những câu hỏi cơ bản về tư duy thiết kế

Câu hỏi: Những ai có thể ứng dụng tư duy thiết kế?
Trả lời: Tất cả mọi người.

Câu hỏi: Tư duy thiết kế có thể ứng dụng vào lĩnh vực nào?
Trả lời: Tất cả các lĩnh vực.

Câu hỏi: Những rào cản nào khiến chúng ta khó ứng dụng Tư duy thiết kế?
Trả lời: Dưới đây là một số rào cản:
1. Tình trạng chia cắt giữa các phòng ban trong tổ chức (silo).
2. Văn hóa sợ sai, sợ thất bại.
3. Chủ nghĩa hoàn hảo.
4. Thiếu văn hóa học tập, đọc sách.

Câu hỏi: Tư duy thiết kế có thể kết hợp với các phương pháp nào?
Trả lời: Khi ứng dụng vào thực tế, chúng ta có thể kết hợp tư duy thiết kế với Agile, Lean Startup (Khởi nghiệp tinh gọn), Data Science (khoa học dữ liệu)…

Câu hỏi: như tên gọi của tư duy thiết kế, có phải đó chỉ là phương pháp tư duy và dành cho dân thiết kế?
Trả lời: Tư duy Thiết kế không chỉ là tư duy mà chúng ta còn phải hành động rất nhiều trong suốt các bước của quá trình này. Tư duy Thiết Kế không chỉ là thiết kế mà còn được sử dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực.

Chúng tôi đang tiếp tục cập nhật…

Contact Me on Zalo
%d bloggers like this: