TOẠ ĐÀM “TÌNH HÌNH KINH TẾ NỀN TẢNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ THẢO LUẬN”

Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách tổ chức Tọa đàm: “Tình hình Kinh tế Nền tảng tại Việt Nam hiện nay: Thực trạng và Thảo luận” nhằm thảo luận và đưa ra những góc nhìn thực trạng về nền kinh tế số tại Việt Nam.

Hãy cùng lắng nghe những phần trình bày và trao đổi của các chuyên gia:
• PGS. TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách
• TS. Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia Tài chính Ngân hàng
• Ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ DTT Group

Leave a Reply