Chương trình: Tặng sách hay cho Coworking Space

Chúng tôi đã tặng sách cho Coworking space đầu tiên của chương trình này, đó là DNC – Danang Coworking Space. Những coworking space nào muốn tham gia chương trình này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: huutaivn@gmail.com hoặc facebook: http://facebook.com/huutaivn

Chi tiết chương trình: Với mỗi 10 cuốn sách mà #WeTransform phân phối được trong thời gian từ tháng 4-2019 đến tháng 12-2019, chúng tôi sẽ dành ra 1 cuốn sách để tặng cho các coworking space. Mỗi coworking space sẽ được nhận 1 bộ combo 5 cuốn sách như trong hình.

Đây chính là cuốn sách mà #WeTransform dịch, liên kết xuất bản và phân phối trong năm 2019:

1. AI in practice (Trí tuệ nhân tạo được áp dụng trong các doanh nghiệp như thế nào?). Link pre-oder: http://bit.ly/AIbook_PreOder

2. Data Driven Business Transformation. Link: coming soon

3. Crowdstorm. Link: coming soon

5 cuốn sách WeTransform sẽ tặng cho các coworking space:

 1. Cuộc cách mạng nền tảng (Platform Revolution): http://bit.ly/cuoccachmangnentang
 2. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh (Blue Ocean Shift): http://bit.ly/cuocdichchuyendaiduongxanh
 3. Chiến lược dữ liệu (Data Strategy): http://bit.ly/chienluocdulieu
 4. Inbound Marketing (Inbound Marketing): http://bit.ly/inboundmarketingvietnam
 5. Quyền lực mới (New Power): http://bit.ly/quyenlucmoi

Hình ảnh những cuốn sách #WeTransform đã tặng cho Đà Nẵng Coworking space:

No alt text provided for this image

No alt text provided for this image
No alt text provided for this image
No alt text provided for this image
No alt text provided for this image
No alt text provided for this image
No alt text provided for this image
No alt text provided for this image
No alt text provided for this image

Follow Huỳnh Hữu Tài và WeTransform tại đây:

Facebook: http://facebook.com/huutaivn
Website: http://wetransform.vn/
YouTube: https://www.youtube.com/wetransform
Instagram: https://www.instagram.com/huutaivn/
Slideshare: https://www.slideshare.net/HuynhHuuTai1
Medium: https://medium.com/@huutaivn
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/huynh-huu-tai-21308536/
Issuu: http://issuu.com/wetransform.vn
Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/wetransform
Shopee: http://shopee.vn/wetransform
Email: tai@wetransform.vn
Các bài Quiz: http://wetransform.vn/quiz
Khảo sát về sách: http://wetransform.vn/khaosat/
Khảo sát về sự kiện: http://wetransform.vn/sukien/

Danh sách 11 cuốn sách được Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform dịch, liên kết xuất bản:

 1. Deep Learning - Cuộc Cách Mạng Học Sâu (The Deep Learning Revolution): http://bit.ly/thedeeplearning
 2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dẫn đầu (AI in Practice): http://wetransform.vn/AI
 3. Cuộc cách mạng nền tảng (Platform Revolution): http://bit.ly/cuoccachmangnentang
 4. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh (Blue Ocean Shift): http://bit.ly/cuocdichchuyendaiduongxanh
 5. Chiến lược dữ liệu (Data Strategy): http://bit.ly/chienluocdulieu
 6. Tăng trưởng thần tốc (Blitzscaling): http://bit.ly/WeTransform_TangTruongThanToc
 7. Inbound Marketing (Inbound Marketing): http://bit.ly/inboundmarketingvietnam
 8. Quyền lực mới (New Power): http://bit.ly/quyenlucmoi
 9. Câu chuyện iPhone (The One Device): http://bit.ly/cauchuyeniphone_vn
 10. Platform ứng dụng (Platform: Get noticed in a noisy world): http://bit.ly/platformungdung
 11. Cuộc chiến phố Wall: http://bit.ly/cuocchienphowall

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of