[Video] Quyền lực mới là gì?

Hàng ngày chúng ta có thể thấy rất nhiều các mô hình kinh doanh dựa vào số đông và phân phối rộng rãi như Uber, Kickstarter và Airbnb. Nhưng với Jeremy Heimans, nhà hoạt động trực tuyến kỳ cựu, anh nêu lên một câu hỏi: liệu quyền lực mới có thể áp dụng trong chính trị được không? Câu trả lời đáng ngạc nhiên của anh là: nó đã được áp dụng từ lâu rồi. Đây là lời luận cứ mạnh mẽ về tương lai của chính trị và quyền lực, hãy xem bạn có đồng ý với luận cứ đó không.

Jeremy Heimans|TEDSalon Berlin 2014

Leave a Reply