Tag «Cuộc cách mạng nền tẳng»

NIKE ĐÃ CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH KINH DOANH TRUYỀN THỐNG SANG MÔ HÌNH KINH DOANH DẠNG NỀN TẢNG KẾT NỐI (PLATFORM) NHƯ THẾ NÀO?

Như chúng ta đã biết, công ty Nike hoạt động theo mô hình kinh doanh truyền thống (pipeline). Để bắt kịp xu thế, tồn tại và phát triển thịnh vượng trong thế giới kinh doanh theo mô hình nền tảng kết nối, Nike đã tìm ra những cách mới mẽ để giải quyết bài toán …

NỀN TẢNG KẾT NỐI ĐANG NUỐT CHỬNG LẤY MÔ HÌNH KINH DOANH TRUYỀN THỐNG NHƯ THẾ NÀO?

Bằng chứng cho giai đoạn mới của sự đột phá này có mặt ở xung quanh chúng ta. Như chúng ta đã thấy, các công ty taxi, và những người làm luật, đã nhận ra rằng Uber đang trên đường tiến đến sự thống trị toàn cầu của ngành giao thông vận tải địa phương. …

Contact Me on Zalo