Sự kiện “Đối thoại cùng VC”

Đây là sự kiện để đại diện quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) chia sẻ kinh nghiệm cùng với các startup về cách tiếp cận, tạo mối quan hệ và gọi vốn… từ các VC. Cùng đến tham gia và đối thoại cùng VC. Hãy đăng ký và đặt câu hỏi bên dưới để chúng tôi chuẩn bị tốt cho chương trình này: https://forms.gle/Fdh7ns8vpWycnKs89