Podcast: Gen Z Stories

Gen Z Stories – Câu chuyện của những bạn trẻ Gen Z: Nơi các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện của chính mình.
Host: Huỳnh Hữu Tài, founder của WeTransform.vn

WeTransform