Platform Quiz

Nếu bạn quan tâm đến Platform hoặc đã đọc đọc cuốn sách CUỘC CÁCH MẠNG NỀN TẢNG (Platform Revolution), thì đây chính là bài test giúp bạn ôn lại kiến thức về Platform.

Cuốn sách Cuộc cách mạng nền tảng do Huỳnh Hữu Tài dịch.
Tham khảo sách trên Tiki: http://bit.ly/cuoccachmangnentang
Tìm hiểu thêm về những cuốn sách do Huỳnh Hữu Tài và nhóm #WeTransform dịch tại đây: http://wetransform.vn/
Nếu bạn có những góp ý gì cho chúng tôi, vui lòng gửi email về địa chỉ: tai@wetransform.vn hoặc thông qua facebook: http://facebook.com/huutaivn