Chương trình tặng sách ebook từ WeTransform

Nhằm phổ biến kiến thức về TƯ DUY THIẾT KẾ – tư duy rất quan trọng để giải quyết những vấn đề khó khăn với sự đổi mới sáng tạo trong thời đại ngày nay, tôi đã viết cuốn sách THỰC THI TINH GỌN và team WeTransform đã biên dịch/biên tập cuốn sách TƯ DUY THIẾT KẾ (Design Thinking Handbook) để gửi đến đông đảo bạn đọc.

Đăng ký nhận sách ebook THỰC THI TINH GỌN:

Đăng ký nhận sách ebook TƯ DUY THIẾT KẾ: