Bài trắc nghiệm cơ bản về CHUYỂN ĐỔI SỐ

Nhằm giúp bạn ôn lại những kiến thức cơ bản về Digital Transformation (CHUYỂN ĐỔI SỐ), chúng tôi đã soạn ra bài trắc nghiệm này. Hi vọng bài trắc nghiệm này sẽ giúp ích cho bạn trên con đường tìm hiểu và làm việc với lĩnh vực mới mẻ này.
Tìm hiểu thêm về cuốn sách “Chuyển đổi số doanh nghiệp theo định hướng dữ liệu” tại đây: https://play.google.com/store/books/details?id=LgPZDwAAQBAJ

Làm bài trắc nghiệm tại đây: https://forms.gle/9GShAf2WSVBxgMeW7

Contact Me on Zalo
%d bloggers like this: