Khảo sát nhanh về Tư Duy Thiết Kế – Design Thinking

Chào anh/chị,
Tôi là Huỳnh Hữu Tài, founder của WeTransform.vn (LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hhtai/), là trainer về chủ đề DESIGN THINKING (Tư duy thiết kế), đồng thời là người biên dịch cuốn sách THỰC HÀNH TƯ DUY THIẾT KẾ.

Tôi thực hiện bài khảo sát này nhằm tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu học tập và ứng dụng Design Thinking ở chính doanh nghiệp của anh/chị để từ đó có thể hỗ trợ các doanh nghiệp tốt hơn.

Để cảm ơn anh/chị đã dành thời gian để hoàn thành bài khảo sát này, ngay sau bài khảo sát, tôi sẽ gửi tặng cuốn sách ebook KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (https://play.google.com/store/books/details?id=JkMlEAAAQBAJ) qua email của anh/chị.

Vui lòng điền vào khảo sát tại đây: https://forms.gle/8s1aYMjLXmU4rc44A