Đặt trước sách: Crowdstorm – Huy động sức mạnh đám đông

https://issuu.com/wetransform.vn/docs/crowdstorm_v1.0

WeTransform hiện đang dịch ra tiếng Việt và liên kết xuất bản cuốn sách này ở thị trường Việt Nam.

–Tên sách tiếng Anh: Crowdstorm: The Future of Innovation, Ideas, and Problem Solving

–Tác giả: Shaun Abrahamson, Peter Ryder, Bastian Unterberg

–Link sách tiếng Anh trên Amazon: https://amzn.to/2RugAJa

–Tựa sách tiếng Việt dự kiến: Crowdstorm – Huy động sức mạnh đám động

–Số trang dự kiến: 320 trang

–Thời gian xuất bản dự kiến: tháng 4-2020 (ebook), tháng 5-2020 (sách giấy)

–Biên dịch: Huỳnh Hữu Tài, Hạnh Nguyễn

-Những đối tác có nhu cầu hợp tác, vui lòng liên hệ qua email: tai@wetransform.vn