Đặt sách “CHIẾN LƯỢC MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP”

Các doanh nhân thường gặp phải một vấn đề, đó là start-up. Hầu hết các start-up ngày nay đều thất bại hoặc không thể đạt đến mức độ phát triển ổn định. Cho đến nay, mặc dù thị trường kinh doanh vẫn rất phát triển, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thể tìm ra một giải pháp tốt hơn để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình…

Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu bạn có thể bỏ qua giai đoạn start-up đầy rủi ro và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu tiên.

Trong cuốn sách CHIẾN LƯỢC MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP, doanh nhân mua lại Walker Deibel sẽ cho bạn thấy làm thế nào để bắt đầu với một công ty bền vững, có lợi nhuận và phát triển doanh nghiệp từ nền tảng này. Cụ thể, bạn sẽ học cách:

• Mua một công ty đang hoạt động thay vì bắt đầu từ con số không

• Sử dụng quyền sở hữu để hướng tới sự độc lập về tài chính

• Rút ngắn thời gian việc huy động vốn

• Tìm ra những nhà môi giới tuyệt vời, tạo ra “cơ hội đầu tư” của riêng bạn và quan sát những điều mới mẻ bạn vừa liệt vào danh sách của mình

• Khám phá ra những có hội tuyệt vời nhất cũng như những rủi ro lớn nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào

• Điều hướng quá trình mua lại

• Trở thành một doanh nhân mua lại xuất sắc

• Và nhiều hơn thế nữa…

CHIẾN LƯỢC MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP không chỉ là cuốn cẩm nang giúp bạn trở lên vượt trội trong cuộc chơi khởi nghiệp, cuốn sách còn giúp bạn hiểu về nếp sống của một doanh nhân thực thụ. Và quan trọng nhất, giúp bạn đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Đặt ebook từ Google Play Books TẠI ĐÂY