Sự kiện: Blitzscaling- Tăng trưởng thần tốc của doanh nghiệp Việt

Nếu bạn đã đọc cuốn sách “Blitzscaling-Tăng trưởng thần tốc”, bạn sẽ biết được những câu chuyện blitzscaling rất hay của các doanh nghiệp trên thế giới như Amazon, Airbnb, Uber…
Vậy thì VN mình có đứng ngoài cuộc chơi về Blitzscaling hay không? Họ tham gia cuộc chơi này như thế nào? Doanh nghiệp Việt có đủ nguồn lực để blitzscaling…
Nếu bạn có những thắc mắc đó, thì hãy đến đến chương trình của chúng tôi “Blitzscaling- Tăng trưởng thần tốc của doanh nghiệp Việt” để được các Founder/CEO/Quỹ đầu tư kể những câu chuyện thực chiến của họ.

Những vị khách mời đầu tiên của chương trình:

Speaker1: Nguyễn Xuân Trường (Trường Bomi): Director of Social Payment at Ví MoMo
Spkeaker 2: Lê Hàn Tuệ Lâm: General Manager at Nextrans
Speaker 3: Huỳnh Hữu Tài: founder at WeTransform

#WeTranform sẽ cùng những speaker này chia sẻ những câu chuyện blitzscaling đang diễn ra ở Việt Nam.