AI Quiz

Nhằm giúp bạn ôn lại những kiến thức cơ bản về Trí Tuệ Nhân Tạo (AI), chúng tôi đã soạn ra bài trắc nghiệm này. Hi vọng bài trắc nghiệm này sẽ giúp ích cho bạn trên con đường tìm hiểu và làm việc với lĩnh vực mới mẻ này.

Làm bài quiz theo form bên dưới hoặc qua link này: https://bit.ly/AIQuizz
Hoặc quét mã QR: