BOS Quiz: Bài trắc nghiệm cơ bản về “Chiến Lược Đại Dương Xanh”

Nhằm giúp bạn ôn lại những kiến thức cơ bản về CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH và CUỘC DỊCH CHUYỂN ĐẠI DƯƠNG XANH, WeTransform đã soạn ra bài trắc nghiệm này. Hi vọng bài trắc nghiệm này sẽ giúp ích cho bạn trên con đường tìm hiểu và làm việc với lĩnh vực mới mẻ này.
Tham khảo cuốn sách “Cuộc dịch chuyển đại dương xanh” tại đây: http://bit.ly/cuocdichchuyendaiduongxanh
Các bạn có thể tìm thấy một số bài trắc nghiệm khác của chúng tôi qua trang web này: http://wetransform.vn/quiz/