Đặt trước sách “THỰC THI TINH GỌN”

Đây là cuốn sách giúp bạn biến ý tưởng thành hiện thực với ứng dụng của TƯ DUY THIẾT KẾ (Design Thinking).

Cuốn sách này dành cho ai?

  1. Những ai muốn tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới từ những ý tưởng tuyệt vời của mình với một cách tiếp cận nhanh chóng, tiết kiệm nguồn lực và được khách hàng đón nhận, yêu mến.
  2. Những ai muốn đưa lý thuyết khởi nghiệp tinh gọn, tư duy thiết kế vào công việc, cuộc sống của mình.
  3. Những ai muốn tích hợp những phương pháp thực thi mang tính đổi mới sáng tạo với những phương pháp hiện tại trong doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả công việc, tạo ra những đột phá mới.

Những đối tác có nhu cầu hợp tác, vui lòng liên hệ qua email: tai@wetransform.vn