Tag «Cuộc Cách Mạng Deep Learning»

GIỚI THIỆU DEEP LEARNING, CÔNG NGHỆ ĐANG GIÚP CHO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SÁNH ĐƯỢC VỚI CON NGƯỜI

Với sự phát triển dữ liệu hình ảnh từ social media và sự phổ biến của smartphone, các công nghệ Big Data cổ điển đã không còn đáp ứng được nhu cầu phân loại hình ảnh.Tuy nhiên trong vài năm, deep learning đã thúc đẩy tiến bộ trong ứng dụng Big Data vào 2 loại …

AI và Machine Learning và Deep Learning

Machine Learning Máy học – Machine Learning có vẻ không cần giới thiệu vì đã quá phổ biến rồi, nhưng với Deep Learning, thuật toán học máy đã được nâng lên tầm cao mới. Deep learning là cuộc cách mạng của máy học, với mức độ phức tạp tăng lên gấp bội, để mô phỏng …