SHIP IT – KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Ở SILICON VALLEY

phát triển sản phẩm

Một trong những thử thách lớn nhất dành cho Product Manager là họ phải thấu hiểu được người dùng và luôn tập trung vào người dùng. Bạn phải là người ủng hộ khách hàng, luôn đặt sự quan tâm của họ lên hàng đầu và những phiên bản đầu tiên của sản phẩm của bạn phải thể hiện điều đó.

Do đó, bạn cần phải thu thập dữ liệu để có được sự thấu hiểu một cách có hệ thống về người dùng của bạn. Tiếp theo, bạn cần phải học cách truyền thông một cách hiệu quả những hiểu biết/insight này cho đội ngũ của bạn để họ có được cùng tầm nhìn với bạn và luôn đi đúng hướng.

Cùng khám phá những câu chuyện phát triển sản phẩm thú vị từ Dropbox, reddit, square, Airbnb… và áp dụng những bài học kinh nghiệm này vào chính sản phẩm của mình.

Cuốn sách “SHIP IT”’ này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện những điều này trong quá trình phát triển sản phẩm. Đây là bản dịch của nhóm #WeTransform, Huỳnh Hữu Tài biên tập.