E-Learning

Ở WeTransform, chúng tôi đề cao việc tự học, đặc biệt là học online thông qua các nền tảng học trực tuyến nổi tiếng như Coursera. Nếu các bạn có những khó khăn trong việc học trực tuyến, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách học, cũng như cách lấy certificate miễn phí thông qua chương trình hỗ trợ tài chính của Coursera. Dưới đây là những khoá học mà tôi đã hoàn thành.

1.Digital Transformation

2. AI for Everyone:

3. CrowdFunding:

4. Sales Training: Inbound Business Strategy:

5. Social Media:

6. Content Marketing:

7. DESIGN THINKING