Trắc nghiệm cơ bản về TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Nhằm giúp bạn ôn lại những kiến thức cơ bản về TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG (Customer Experience), chúng tôi đã soạn ra bài trắc nghiệm này. Hi vọng bài trắc nghiệm này sẽ giúp ích cho bạn trên con đường tìm hiểu và làm việc với lĩnh vực mới mẻ này.
Tìm hiểu thêm về cuốn sách “TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG” tại đây: https://tiki.vn/trai-nghiem-khach-hang-tien-phong-cong-nghe-trai-nghiem-dich-vu-p54208968.html
Sách tiếng Anh trên Amazon: https://amzn.to/3behGR1

Các bạn có thể tìm thấy một số bài trắc nghiệm khác của chúng tôi qua trang web này: http://wetransform.vn/quiz/