Webinar miễn phí cho cộng đồng

Nhận thấy nhu cầu học tập và ứng dụng về lĩnh vực Design Thinking (Tư Duy Thiết Kế), WeTransform sẽ tổ chức webinar về lĩnh vực này hằng tháng để cung cấp kiến thức có hệ thống và những bước ứng dụng cụ thể cho những ai quan tâm.


Thời gian: 20:30 PM – 21:30 PM, ngày 19-01-2024


Hình thức: training online thông qua Zoom
Trainer: Huỳnh Hữu Tài, founder của WeTransform, tác giả cuốn sách THỰC THI TINH GỌN, người biên dịch cuốn sách THỰC HÀNH TƯ DUY THIẾT KẾ (THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)

Link đăng ký: http://bit.ly/WebinarTuDuyThietKe


Design Thinking_User Innovation by Huynh Huu Tai