Webinar

Nhận thấy nhu cầu học tập và ứng dụng về lĩnh vực Design Thinking (Tư Duy Thiết Kế), WeTransform sẽ tổ chức webinar về lĩnh vực này hàng tháng.
Thời gian: 10:00 AM – 11:30 AM, ngày 17-07-2021 (chương trình webinar tháng 6 đã diễn ra vào ngày 12-06-2021)
Hình thức: training qua Google Meet
Trainer: Huỳnh Hữu Tài, founder của WeTransform, người biên dịch cuốn sách THỰC HÀNH TƯ DUY THIẾT KẾ (THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)

Link đăng ký: http://bit.ly/WebinarTuDuyThietKe

Contact Me on Zalo
%d bloggers like this: