Webinar miễn phí cho cộng đồng

Nhận thấy nhu cầu học tập và ứng dụng về lĩnh vực Design Thinking (Tư Duy Thiết Kế), WeTransform sẽ tổ chức webinar về lĩnh vực này hàng tháng.


Thời gian: 10:00 AM – 11:30 AM, ngày 16-07-2022 (chương trình được lặp lại mỗi tháng với cùng nội dung, đã diễn ra từ tháng 6-2021 đến nay).


Hình thức: training qua Google Meet
Trainer: Huỳnh Hữu Tài, founder của WeTransform, tác giả cuốn sách THỰC THI TINH GỌN, người biên dịch cuốn sách THỰC HÀNH TƯ DUY THIẾT KẾ (THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)

Link đăng ký: http://bit.ly/WebinarTuDuyThietKe


Design Thinking by Huynh Huu Tai

Contact Me on Zalo
WeTransform
%d bloggers like this: