Webinar miễn phí cho cộng đồng

Nhận thấy nhu cầu học tập và ứng dụng về lĩnh vực Design Thinking (Tư Duy Thiết Kế), WeTransform sẽ tổ chức webinar về lĩnh vực này hằng tháng để cung cấp kiến thức có hệ thống và những bước ứng dụng cụ thể cho những ai quan tâm.


Thời gian: 10:00 AM – 11:00 AM, ngày 15-04-2023


Hình thức: training online thông qua Google Meet
Trainer: Huỳnh Hữu Tài, founder của WeTransform, tác giả cuốn sách THỰC THI TINH GỌN, người biên dịch cuốn sách THỰC HÀNH TƯ DUY THIẾT KẾ (THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)

Link đăng ký: http://bit.ly/WebinarTuDuyThietKe


Design Thinking by Huynh Huu Tai

Contact Me on Zalo
%d bloggers like this: