Trắc nghiệm kiến thức cơ bản về CHIẾN LƯỢC MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP

Nhằm giúp bạn ôn lại những kiến thức cơ bản về CHIẾN LƯỢC MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP (M&A), chúng tôi đã soạn ra bài trắc nghiệm này. Hi vọng bài trắc nghiệm này sẽ giúp ích cho bạn trên con đường tìm hiểu và làm việc với lĩnh vực này.
Tìm hiểu thêm về cuốn sách “CHIẾN LƯỢC MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP” trên Google Play Books: https://play.google.com/store/books/details?id=_ubWDwAAQBAJ và Amazon Kindle: https://www.amazon.com/dp/B0871W9SN4
Các bạn có thể tìm thấy một số bài trắc nghiệm khác của chúng tôi qua trang web này: http://wetransform.vn/quiz/