Bài trắc nghiệm cơ bản về TƯ DUY THIẾT KẾ (DESIGN THINKING)

Nhằm giúp bạn ôn lại những kiến thức cơ bản về Tư duy thiết kết (Design Thinking), chúng tôi đã soạn ra bài trắc nghiệm này. Hy vọng bài trắc nghiệm này sẽ giúp ích cho bạn trên con đường tìm hiểu và làm việc với lĩnh vực mới mẻ này.
Sách tiếng Việt “Thực hành tư duy thiết kế” trên Tiki: http://bit.ly/thuchanhtuduythietke

Link sách gốc tiếng Anh “The Design Thinking Playbook” trên Amazon: https://amzn.to/2VcBtdF

Làm bài trắc nghiệm tại đây: https://bit.ly/DesignThinkingQuiz

WeTransform