Design Thinking

Giới thiệu đến bạn đọc những tài liệu hay nhất về chủ đề Design Thinking (Tư Duy Thiết Kế).

1. Sách “Thực hành tư duy thiết kế”

2. Sách nói (audiobook) “Tư Duy Thiết Kế – Design Thinking Handbook”

3. Bài trắc nghiệm trực tuyến (Quiz)

Bài test cơ bản về Tư duy thiết kế (Design Thinking), tham gia bài test tại đây: http://wetransform.vn/designthinkingquiz

Bài test nâng cao về Tư duy thiết kế (Design Thinking), tham gia bài test tại đây: https://wetransform.vn/designthinkingadvancequiz/

4. Slide training


Design Thinking by Huynh Huu Tai

WeTransform