Workshop

Xin giới thiệu đến các bạn về những buổi workshop, những buổi chia sẻ mà tôi đã thực hiện về những chủ đề như: Chiến lược đại dương xanh (Blue Ocean Strategy/Shift), Tư duy thiết kế (Design Thinking), Chiến lược nền tảng số (Platform Strategy)… Dưới đây là 1 số hình ảnh tại các buổi workshop được tổ chức ở các trung tâm đổi mới sáng tạo (innovation hub), chương trình IPL, Vietnam Web Submit…

Buổi workshop về chủ đề CUỘC DỊCH CHUYỂN ĐẠI DƯƠNG XANH được tổ chức cho các bạn trẻ chương trình IPL
Buổi chia sẻ về CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH ở sự kiện Vietnam Web Summit được TopDev tổ chức

Buổi workshop về chủ đề TƯ DUY THIẾT KẾ- TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TẾ được tổ chức tại CASTIHUB (CANTHO STARTUP AND INNOVATION HUB)
Buổi workshop về chủ đề DESIGN THINKING được tổ chức cho câu lạc bộ khởi nghiệp Flagship thuộc trường Đại Học Quốc Tế
Buổi Platform Talks được tổ chức tại SIHUB