Liên hệ với WeTransform

Chúng tôi luôn đón nhận sự hợp tác của các cá nhân và tổ chức về vấn đề dịch sách, phát hành sách, chia sẻ kiến thức từ sách, tư vấn… Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mẫu bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp qua email: tai@wetransform.vn


Follow Huỳnh Hữu Tài và WeTransform tại đây:

Facebook: http://facebook.com/huutaivn
Website: http://wetransform.vn/
YouTube: https://www.youtube.com/wetransform
Instagram: https://www.instagram.com/huutaivn/
Slideshare: https://www.slideshare.net/HuynhHuuTai1
Medium: https://medium.com/@huutaivn
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/huynh-huu-tai-21308536/
Issuu: http://issuu.com/wetransform.vn
Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/wetransform
Shopee: http://shopee.vn/wetransform
Email: tai@wetransform.vn
Các bài Quiz: http://wetransform.vn/quiz
Khảo sát về sách: http://wetransform.vn/khaosat/
Khảo sát về sự kiện: http://wetransform.vn/sukien/

Danh sách 10 cuốn sách do Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform dịch, liên kết xuất bản:

  1. Cuộc cách mạng nền tảng (Platform Revolution): http://bit.ly/cuoccachmangnentang
  2. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh (Blue Ocean Shift): http://bit.ly/cuocdichchuyendaiduongxanh
  3. Chiến lược dữ liệu (Data Strategy): http://bit.ly/chienluocdulieu
  4. Deep Learning – Cuộc Cách Mạng Học Sâu (The Deep Learning Revolution): http://bit.ly/thedeeplearning
  5. Inbound Marketing (Inbound Marketing): http://bit.ly/inboundmarketingvietnam
  6. Quyền lực mới (New Power): http://bit.ly/quyenlucmoi
  7. Câu chuyện iPhone (The One Device): http://bit.ly/cauchuyeniphone_vn
  8. Platform ứng dụng (Platform: Get noticed in a noisy world): http://bit.ly/platformungdung
  9. Tăng trưởng thần tốc (Blitzscaling): http://bit.ly/WeTransform_TangTruongThanToc
  10. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dẫn đầu (AI in Practice): http://wetransform.vn/AI%d bloggers like this: