Giới thiệu về WeTransform

WeTransform được sáng lập bởi Huỳnh Hữu Tài. WeTransform thực hiện việc dịch và liên kết xuất bản dòng sách xu hướng mới về công nghệ, quản trị, kinh doanh, marketing… Chúng tôi luôn cố gắng mang lại nhiều giá trị gia tăng cho những cuốn sách mà chúng tôi thực hiện. Những giá trị gia tăng cho sách mà chúng tôi đã thực hiện: tổ chức các buổi event chia sẻ về kiến thức từ cuốn sách, tổ chức các buổi training, biên soạn các bài trắc nghiệm kiến thức, viết bài trên các báo, tạp chí nổi tiếng, tư vấn cho các doanh nghiệp…

Chúng tôi đã từng hợp tác dịch sách cùng các đơn vị: Alpha Books, First News, Thái Hà Books, 1980 Books…

VIẾT BÀI CHO CÁC TẠP CHÍ:

1. Tạp chí Forbes Việt Nam: Hành trình đến với “ĐẠI DƯƠNG XANH”

2. Tạp chí Nhà Quản Lý: Giải mã Inbound Marketing

3. Báo Doanh Nhân Sài Gòn Online: Vì sao có “Cuộc cách mạng nền tảng”?

CHIA SẺ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ: CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH, CHIẾN LƯỢC NỀN TẢNG SỐ…

DANH SÁCH CÁC BÀI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC

 1. Bài test cơ bản về Tư duy thiết kế (Design Thinking)
 2. Bài test cơ bản về Nền tảng số (Digital Platform)
 3. Bài test cơ bản về Digital Transformation (Chuyển Đổi Số)
 4. Bài test cơ bản về Inbound Marketing
 5. Bài test cơ bản về Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) 
 6. Bài test cơ bản về CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH
 7. Bài test cơ bản về TĂNG TRƯỞNG THẦN TỐC (BLITZSCALING)

Giải thưởng: Giải thưởng sách hay 2018

Danh sách 13 cuốn sách được Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform biên dịch/phát hành:

 1. Chuyển đổi số doanh nghiệp theo định hướng dữ liệu:
  https://play.google.com/store/books/details?id=LgPZDwAAQBAJ
 2. Chiến lược mua bán và sáp nhập:
  Google Play Books: https://play.google.com/store/books/details?id=_ubWDwAAQBAJ
  Amazon Kindle: Amazon Kindle: https://www.amazon.com/dp/B0871W9SN4
 3. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dẫn đầu (AI in Practice): http://bit.ly/ungdungtrituenhantaodedandau
 4. Cuộc cách mạng nền tảng (Platform Revolution): http://bit.ly/cuoccachmangnentang
 5. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh (Blue Ocean Shift): http://bit.ly/cuocdichchuyendaiduongxanh
 6. Chiến lược dữ liệu (Data Strategy): http://bit.ly/chienluocdulieu
 7. Tăng trưởng thần tốc (Blitzscaling): http://bit.ly/WeTransform_TangTruongThanToc
 8. Inbound Marketing (Inbound Marketing): http://bit.ly/inboundmarketingvietnam
 9. Quyền lực mới (New Power): http://bit.ly/quyenlucmoi
 10. Câu chuyện iPhone (The One Device): http://bit.ly/cauchuyeniphone_vn
 11. Platform ứng dụng (Platform: Get noticed in a noisy world): http://bit.ly/platformungdung
 12. Cuộc chiến phố Wall: http://bit.ly/cuocchienphowall
 13. Deep Learning – Cuộc Cách Mạng Học Sâu (The Deep Learning Revolution): http://bit.ly/thedeeplearning
 14. Trải nghiệm khách hàng: https://bit.ly/trainghiemkhachhang_tiki
 15. Huy động sức mạnh đám đông: https://play.google.com/store/books/details?id=P8jcDwAAQBAJ

Follow Huỳnh Hữu Tài và WeTransform tại đây:

Facebook: http://facebook.com/huutaivn
Website: http://wetransform.vn/
YouTube: https://www.youtube.com/wetransform
Instagram: https://www.instagram.com/huutaivn/
Slideshare: https://www.slideshare.net/HuynhHuuTai1
Medium: https://medium.com/@huutaivn
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/hhtai
Issuu: http://issuu.com/wetransform.vn
Goodreads: https://www.goodreads.com/huutaivn
Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/wetransform
Shopee: http://shopee.vn/wetransform
Email: tai@wetransform.vn
Các bài Quiz: http://wetransform.vn/quiz
Khảo sát về sách: http://wetransform.vn/khaosat/
Khảo sát về sự kiện: http://wetransform.vn/sukien/

Chương trình khách hàng thân thiết: http://wetransform.vn/loyalty

%d bloggers like this: