Case Study

Nơi chia sẻ những Case Study (câu chuyện thực tế) về các lĩnh vực mà chúng tôi đang theo đuổi: Tư Duy Thiế Kế (Design Thinking), Chiến lược đại dương xanh (Blue Ocean Strategy), Platform (Nền tảng số)…

Contact Me on Zalo
%d bloggers like this: