Design Thinking giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề Đổi Mới sáng tạo như thế nào?

Design Thinking là một phương pháp tiếp cận sáng tạo, tập trung vào con người, được sử dụng để giải quyết các vấn đề phức tạp. Phương pháp này được chia thành 5 bước chính:

 1. Thấu cảm (Empathize): Bước này tập trung vào việc hiểu nhu cầu và mong muốn của người dùng. Doanh nghiệp cần thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm phỏng vấn, khảo sát, nghiên cứu, v.v.
 2. Xác định vấn đề (Define): Bước này tập trung vào việc xác định vấn đề cần giải quyết. Doanh nghiệp cần tổng hợp thông tin thu thập được trong bước 1 để xác định vấn đề một cách rõ ràng và cụ thể.
 3. Lên ý tưởng (Ideate): Bước này tập trung vào việc tạo ra các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề đã xác định. Doanh nghiệp cần khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong bước này.
 4. Tạo nguyên mẫu (Prototype): Bước này tập trung vào việc xây dựng các mô hình thử nghiệm cho các giải pháp được tạo ra trong bước 3. Điều này giúp doanh nghiệp kiểm tra tính khả thi của các giải pháp trước khi triển khai.
 5. Thử nghiệm (Test): Bước này tập trung vào việc thử nghiệm các mô hình thử nghiệm với người dùng. Doanh nghiệp cần thu thập phản hồi từ người dùng để cải thiện các giải pháp.

Design Thinking có thể giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề đổi mới sáng tạo theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới: Design Thinking là một phương pháp tiếp cận đổi mới sáng tạo, tập trung vào việc tạo ra các giải pháp mới và độc đáo. Phương pháp này khuyến khích sự suy nghĩ vượt ra khỏi khuôn khổ và khám phá các giải pháp mới.
 • Tăng cường sự thấu hiểu khách hàng: Design Thinking tập trung vào việc hiểu nhu cầu và mong muốn của người dùng. Điều này giúp doanh nghiệp tạo ra các giải pháp đáp ứng nhu cầu thực sự của khách hàng.
 • Tăng cường sự cộng tác đa ngành: Design Thinking đòi hỏi sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này giúp doanh nghiệp khai thác được nhiều góc nhìn và kinh nghiệm khác nhau, từ đó tạo ra các giải pháp tốt hơn.

Dưới đây là một số ví dụ về cách doanh nghiệp sử dụng Design Thinking để giải quyết vấn đề đổi mới sáng tạo:

 • Apple đã sử dụng Design Thinking để phát triển iPhone. Apple đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu nhu cầu của người dùng điện thoại di động. Kết quả là, iPhone đã được thiết kế với một màn hình cảm ứng lớn, dễ sử dụng và có nhiều tính năng mới lạ.
 • Google đã sử dụng Design Thinking để phát triển Google Maps. Google đã tổ chức các cuộc khảo sát và phỏng vấn người dùng để hiểu nhu cầu của họ đối với một ứng dụng bản đồ. Kết quả là, Google Maps đã được thiết kế với một giao diện dễ sử dụng và có nhiều tính năng hữu ích.
 • IKEA đã sử dụng Design Thinking để phát triển các sản phẩm nội thất giá cả phải chăng. IKEA đã hợp tác với các khách hàng tiềm năng để hiểu nhu cầu của họ về nội thất. Kết quả là, IKEA đã phát triển các sản phẩm nội thất có thiết kế đơn giản, dễ lắp đặt và có giá cả phải chăng.

Nhìn chung, Design Thinking là một phương pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề đổi mới sáng tạo. Phương pháp này giúp doanh nghiệp tạo ra các giải pháp sáng tạo, phù hợp với người dùng và có khả năng mang lại giá trị cao.

For Innovation_Design Thinking by Huynh Huu Tai

Leave a Reply