Đặt sách: Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để dẫn đầu

Trải nghiệm bản ebook tại đây:

Những cuốn sách được dịch bởi Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform:

1. Cuộc cách mạng nền tảng (Platform Revolution): http://bit.ly/cuoccachmangnentang
2. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh (Blue Ocean Shift): http://bit.ly/cuodichchuyendaiduongxanh
3. Chiến lược dữ liệu (Data Strategy): http://bit.ly/chienluocdulieu
4. Inbound Marketing (Inbound Marketing): http://bit.ly/inboundmarketingvietnam
5. Quyền lực mới (New Power): http://bit.ly/quyenlucmoi
6. Câu chuyện iPhone (The One Device): http://bit.ly/cauchuyeniphone_vn
7. Platform ứng dụng (Platform: Get noticed in a noisy world): http://bit.ly/platformungdung

8. Deep Learning – Cuộc Cách Mạng Học Sâu (The Deep Learning Revolution): http://bit.ly/thedeeplearning

9. Tăng trưởng thần tốc (Blitzscaling): http://bit.ly/WeTransform_TangTruongThanToc
10. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dẫn đầu (AI in Practice): http://bit.ly/AIinPractice

Giải thưởng về sách mà Huỳnh Hữu Tài đã đạt được:

GIẢI SÁCH HAY 2018: Hạng mục Sách Quản trị, Dịch phẩm: Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh (tác giả W. Chan Kim, Renée Mauborgne).

[issuupress viewer="mini" titlebar="false" vmode="" ctitle="Pick a PDF file to read" height="240" bgcolor="FFFFFF"]