Tag «Chiếc lược dữ liệu»

5 kỹ năng khoa học dữ liệu cần thiết trong nền công nghiệp 4.0

Một trong những câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất là: “Kỹ năng dữ liệu quan trọng nhất là gì?” Dựa trên kinh nghiệm của tôi, tôi tin rằng 5 kỹ năng sau đây là quan trọng nhất để chuyển dữ liệu thành những hiểu biết sâu sắc: 1 Kỹ năng kinh doanh Bất kỳ một nhà …

6 bước xây dựng chiến lược dữ liệu

Cho dù là một người khổng lồ về dữ liệu lớn như Facebook hoặc Google hay là một công ty nhỏ, công ty gia đình thì tất cả các doanh nghiệp thông minh đều bắt đầu bằng chiến lược dữ liệu. Và trong bối cảnh hiện nay, mọi công ty dù lớn dù nhỏ, dù …