Giới thiệu về WeTransform

WeTransform được sáng lập bởi Huỳnh Hữu Tài. WeTransform thực hiện việc dịch và liên kết xuất bản dòng sách xu hướng mới về công nghệ, quản trị, kinh doanh, marketing… Chúng tôi luôn cố gắng mang lại nhiều giá trị gia tăng cho những cuốn sách mà chúng tôi thực hiện. Những giá trị gia tăng cho sách mà chúng tôi đã thực hiện: tổ chức các buổi event chia sẻ về kiến thức từ cuốn sách, tổ chức các buổi training, soan các bài trắc nghiệm kiến thức, viết bài trên các báo, tạp chí nổi tiếng, tư vấn cho các doanh nghiệp…

Những bài trắc nghiệm đã được biên soạn cho các chủ đề về Platform, Inbound Marketing:

  1. Bài trắc nghiệm kiến thức về Cuộc Cách Mạng Nền Tản ( Platform Revolution).
  2. Bài trắc nghiệm kiến thức về Inbound Marketing.

Kế hoạch ra mắt sách của WeTransform trong năm 2019:

Những event mà anh Huỳnh Hữu Tài đã tham gia chia sẻ:

Những cuốn sách mà chúng tôi đã thực hiện: