Bài trắc nghiệm cơ bản về CHUYỂN ĐỔI SỐ

Nhằm giúp bạn ôn lại những kiến thức cơ bản về Digital Transformation(CHUYỂN ĐỔI SỐ), chúng tôi đã soạn ra bài trắc nghiệm này. Hi vọng bài trắc nghiệm này sẽ giúp ích cho bạn trên con đường tìm hiểu và làm việc với lĩnh vực mới mẻ này. Các bạn có thể tìm thấy một số bài trắc nghiệm khác của chúng tôi qua trang web này: http://wetransform.vn/quiz/

[issuupress viewer="mini" titlebar="false" vmode="" ctitle="Pick a PDF file to read" height="240" bgcolor="FFFFFF"]